صفحه اصلی
دانشگاه شهید بهشتی قهرمان مسابقات بدمینتون دانشگاه‌های استان تهران
  • 2380 بازدید

دانشگاه شهید بهشتی قهرمان مسابقات بدمینتون دانشگاه‌های استان تهران شد.

مسابقات بدمینتون دانشگاه‌های استان تهران به میزبانی  دانشگاه شهید بهشتی در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور مجموعه ورزشی شهید قنبرزاده برگزار شد.

 این مسابقات با مشارکت دانشگاه‌های تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی ایران، علمی و کاربردی و دانشگاه شهید بهشتی در روز چهارشنبه 13 دی ماه 1402 به همت اداره تربیت بدنی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور برگزار گردید و با قهرمانی دانشگاه شهید بهشتی پایان یافت.

 در مسابقات یک نفره محمدرضا قیصری، محسن معصومی،هر دو از دانشگاه شهید مقام‌های اول و دوم را بدست آوردند.

مقام سوم مشترک نیز به متین خلیلی و محمدعلی مرسلی، هر دو از دانشگاه شهید بهشتی رسید.

 در مسابقات 2 نفره محمدرضا قیصری و متین خلیلی در برابر دیگر تیم شهید بهشتی به پیروزی رسیدند تا مدال طلا را به گردن آویزند و مقام دوم به محسن معصومی- محمدعلی مرسلی رسید.

 مقام سوم مشترک را محمدمهدی بنایی و محمدرضا فرهادی نیا ازدانشگاه تهران و علیرضا کاظمی و علیرضا جلیلیان از دانشگاه علوم پزشکی ایران بدست آوردند.

بدین ترتیب تیم دانشگاه شهید بهشتی موفق شد قهرمان بلا‌منازع این مسابقات شود.

افزودن نظرات