خروج دانشجویان ایرانی از کشور

شرح فرآیند:

کلیه دانشجویان شاغل به‌تحصیل می‌توانند با استفاده از معافیت تحصیلی جهت خروج از کشور برای مدت کوتاه اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز:

ثبت درخواست در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) و تایید معاونت آموزشی دانشکده و حراست دانشگاه 
ثبت درخواست در سامانه ی نظام وظیفه (سخا )
دانشجویان متقاضی پس از تایید حراست می توانند درخواست خود را در سامانه ی سخا ثبت و 24 ساعت بعد جهت تایید به مسئول مربوطه مراجعه فرمایند.

شرایط و ضوابط:

متقاضیان خروج از کشور می بایست:
1- دانشجوی تمام وقت باشند
2- دانشجوی میهمان نباشد
3- دارای معافیت تحصیلی باشد
4- در زمان ارائه درخواست ثبت‌نام ترم نموده باشد
5- حداکثر مدت خروج از کشور در هر نیم‌سال تحصیلی 20 روز
پیوندها:
شناسنامه خدمت خروج و مراجعت از کشور
سامانه جامع دانشگاهی (گلستان)
اطلاعات تماس:
29902153