اداره کنسولی و رفاهی دانشجویان بین‌المللی

خروج و مراجعت از کشور:
دانشجویان بین‌المللی جهت ورود به کشور و یا خروج از کشور می‌بایست به سرپرستی دانشجویان بین‌الملل مراجعه نمایند و مدارک زیر را تهیه نمایند.

 مدارک لازم:
ارائه کد سائورگ
پیوندها:
وبگاه جذب دانشجویان بین‌الملل
اطلاعات تماس:
29902350