سرویس‌های رفت و برگشت

شرح فرآیند:

برای کمک به رفت و آمد دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به خوابگاه‌های دانشگاه، یک واحد تحت عنوان سرویس دانشجویی دائر شده است که زیر نظر مدیریت خدمات دانشجویی فعالیت می‌نماید و توسط بخش خصوصی اداره می‌شود .

فرم‌های مرتبط، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها:

لیست سرویس‌های خوابگاه‌های دانشجویی
پیوندها:
شناسنامه خدمت سرویس‌های رفت و برگشت
اطلاعات تماس:
29902155