وام دانشجویی

برای رشد استعدادها و کمک به وضع تحصیلی و معیشت دانشجویان مستعد و کم‌درآمد و تسهیل در انجام امور رفاه دانشجویان اداره خدمات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان در هر ترم تحصیلی تسهیلات رفاهی (وام‌های دانشجویی) مطابق ضوابط و شرایط و بر اساس آیین‌نامه صندوق رفاه دانشجویان و بر اساس مقررات عمومی اخذ وام دراختیار دانشجویان واجد شرایط قرار می‌دهد.

 

 

فرم‌های مرتبط، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها:

اطلاعیه ثبت نام وام های دانشجویی در نیمسال دوم 1402-1403
جدول زمان‌بندی ثبت نام وام‌های دانشجویی در نیمسال دوم 1402-1403
دستورالعمل نحوه ورود به سامانه یکپارچه‌سازی صندوق رفاه دانشجویان 
نحوه ثبت‌نام و درخواست وام در سامانه یکپارچه‌سازی صندوق رفاه دانشجویان
شرایط ضامنین برای بهره‌مندی از وام‌های دانشجویی
شرایط ضمانت وام های دانشجویی
مدارک مورد نیاز ضامنین
سند تعهدنامه دانشجویی
فرم جدید تعهدنامه محضری
شرایط وام تحصیلی
وام تحصیلی 
وام ضروری
وام مسکن متاهلی 
فرم وام ضروری رویداد موارد خاص
شرایط عمومی و آموزشی برای دریافت وام
تعهد‌نامه محضری دانشجویان در سال تحصیلی1403-1402
آیین‌نامه صندوق رفاه دانشجویان

نحوه دسترسی:

دانشجویان لازم است با مراجعه به سامانه یکپارچه‌سازی صندوق رفاه دانشجویان نسبت به ثبت درخواست وام مربوطه اقدام نمایند.

زمان و ساعت مراجعه:

در کلیه ساعات شبانه روز از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان)
پیوندها:
شناسنامه خدمت وام دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویان
سامانه جامع دانشگاهی (گلستان)
دانلودها:
اطلاعات تماس کارشناسان