معاون دانشجویی

دکتر محمود احمدی
دانشیار جغرافیای طبیعی

 معاون دانشجویی

29902150
29902682
ma_ahmadi [at] sbu.ac.ir
رزومه
فعالیت‌های اجرایی:
  • مشاور معاون پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع 1402 ← تا زمان حال
  • معاونت دانشجویی دانشگاه 1402 ← تا زمان حال
  • مشاور معاون پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع 1400 ← 1402
  • عضو حقوقی شورای فرهنگی 1399 ← تا زمان حال
  • مامور به موسسه تحقیقات آب 1398 ← 1399
  • مدیر منابع انسانی 1390 ← 1394
  • استاد راهنما 1389 ← تا زمان حال
برنامه دیدار با دانشجویان:
برنامه ملاقات حضوری معاون دانشجویی با دانشجویان دانشگاه به‌شرح ذیل است: 

شنبه‌ها: ساعت 13 الی 15
چهارشنبه‌ها: ساعت 13 الی 15

مکان: دفتر معاونت دانشجویی واقع در ساختمان چند منظوره