مراکز خدماتی

این مراکز به منظور تامین بخشی از نیازهای رفاهی دانشجویان از سال 1362 با واگذاری به بخش خصوصی از طریق مزایده و عقد قرارداد جهت ایجاد یک نانوایی و یک بوفه در محل دانشگاه فعالیت‌های خود را آغاز نمود. در سال‌های بعد، فعالیت مراکز خدماتی و رفاهی روندی افزایشی را تجربه نمود، به‌طوری‌که تعداد این مراکز از دو مرکز به 32 مرکز خدماتی و رفاهی افزایش یافته است. از جمله این مراکز می‌توان به نانوایی خوابگاه کوی، آرایشگاه، خشکشویی، فروشگاه‌ها، مراکز تکثیر و چاپ در سطح دانشگاه و خوابگاه‌های دختران و پسران اشاره نمود.

فرم‌های مرتبط، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها:

مسئولین بوفه‌ها و مراکز خدماتی
پیوندها:
شناسنامه خدمت مراکز خدماتی
اطلاعات تماس:
29902157