شورای انضباطی

جایگاه بلند و شان با عظمت دانشگاه در جاری و ساری نمودن علم و معنویت و تربیت و اخلاق و بارور نمودن خلاقیت و هوشمندی و ابتكار و نوآوری در افكار و اذهان نسل جوان دانشجو و در نتیجه پرتو‌افشانی جامعه به بركات حاصله از آن كه همان تقویت و جهش جامعه به‌سوی جامعه‌ای پویا و فرهنگ‌مدار و تمدن‌ساز بشری می‌باشد، ضرورتی است كه بر كسی پوشیده نیست، لذا پاسداری از حریم و جایگاه بلند دانشگاه و دانشجو و كمك به سالم‌سازی و سالم نگه‌داشتن محیط‌های آموزشی و پژوهشی و تامین حقوق فردی و عمومی دانشگاهیان از طریق تشویق و ترغیب دانشجو به حفظ كرامت و شئون دانشجویی و مقابله با بی‌نظمی و هنجارشكنی و نادیده‌ گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهداف مهمی است كه كمیته انضباطی دانشجویان در دانشگاه‌ها در راستای كمك به تحقق آنها تشكیل و در این زمینه سعی به‌سزا و تلاشی چشم‌گیر داشته است. بدیهی است توجه به شیوه‌های نوین و برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات و جرایم دانشجویی و رعایت تقوا در امر قضاوت و تصمیم‌گیری جزو اصول خدشه‌ناپذیر كمیته‌های انضباطی در دانشگاه‌ها تلقی می‌شوند.

فرم‌های مرتبط، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها:

تعهد‌نامه انضباطی دانشجویان در هنگام ثبت‌نام در دانشگاه
انواع تنبیه‌ها
مصادیق پوشش (مجاز و غیر مجاز) ویژه دانشجویان دختر و پسر در تبیین تبصره 3/د ماده 6 آیین‌نامه انضباطی
مراحل رسیدگی به تخلفات انضباطی
انواع تخلفات و جرائم مربوط به دانشجویان مطابق آیین‌نامه و شیوه انضباطی دانشجویان
شیوه‌نامه اجرایی انضباطی دانشجویان
آیین‌نامه کمیته انضباطی مصوب جلسه358 مورخ14/6/74 شورای عالی انقلاب فرهنگی
نقشه مکانی کمیته انضباطی

زمان و ساعت مراجعه:

 ساعات اداری 8 صبح  لغایت 13 عصر
پیوندها:
شناسنامه خدمت کمیته انضباطی
اطلاعات تماس:
29902293
29902227