ثبت‌نام الکترونیکی متقاضیان ازدواج

متقاضی گرامی جهت ثبت‌نام لازم است که یکی از کدهای مندرج در جدول را انتخاب نمایید. 

تذکر مهم:

دقت نمایید کد 20000 صرفا ویژه اعضای هیات‌علمی، پزشکان و فرزندان آنها می‌باشد. دانشجویان رشته پزشکی عمومی شامل کد 20000 نمی‌باشند.

کدهای معرفین هدا:
کدهای معرفین ویژه افراد کد
کد اختصاصی هدا ویژه اعضای هیات‌علمی و پزشکان و فرزندان آن‌ها 20000
کد عمومی هدا دانشجویان و دانش‌آموختگان 21927
نهاد رهبری دانشگاه شهیدبهشتی 22193
اطلاعات تماس:
دفتر هدا: 29905095 و 29905093
کارشناس نهاد رهبری: 29905092
​hoda@sbu.ac.ir
ضلع غربی دانشکده ادبیات، بالاتر از مسجد الزهرا، روبروی درمانگاه، جنب مرکز ارتقاء شایستگی‌های حرفه‌ای دانشجویان (خانه فرهنگ)، دفتر طرح هدا
پیوندها:
ثبت‌نام الکترونیکی متقاضیان ازدواج
ورود معرفین ازدواج