یکی درون‌گرا و دیگری برون‌گراست، چه کنیم؟


 

یکی درون‌گرا و دیگری برون‌گراست، چه کنیم؟

 

تفاوت‌های شخصیتی میان همسران ممکن است مشکلاتی در رابطه آن‌ها ایجاد کند. یکی از این تفاوت‌های مهم تفاوت در درون‌گرایی و برون‌گرایی دو طرف است. برای روشن‌تر شدن موضوع باید تعریفی از برون‌گرایی و درون‌گرایی داشته باشیم:

 

 خصوصیات افراد برون‌گرا:

  • انرژی خود را از برخوردها، روابط اجتماعی و حضور در جمع به‌دست می‌آورند.

  • علاقه زیادی به فعالیت‌های دسته‌جمعی دارند.

  • مجلس‌گردان، شوخ طبع و بذله‌گوی هستند.

 

خصوصیات افراد درون‌گرا:

  • برای رفع خستگی و به‌دست آوردن دوباره انرژی جسمانی و روانی و شادابی‌شان نیاز دارند با خود خلوت کنند.

  • این افراد لزوما خجالتی و مغرور نیستند گرچه شاید درک این رفتارها برای دیگران کمی دشوار باشد.


چهار مشکل ارتباطی همسران متضاد:

  1.  تفاوت در تفریح‌ها

  2. شیوه بیان احساسات

  3.  شیوه ارتباط

  4. شیوه حل مسائل


چهار راه‌حل پیشنهادی:

وقتی دو انسان درون‌گرا و برون‌گرا رابطه زناشویی خود را شروع می‌کنند، باید بدانند ممکن است هرگز به توافق نرسند مگر اینکه بتوانند به نکته‌های مهم و حساسیت‌برانگیز زندگی‌شان واقف شوند و در مواردی به تعامل برسند:

یکدیگر را آزاد بگذارند:
زوجین باید به شرایط روحی یکدیگر واقف بوده و در بروز هیجان‌ها و احساسات به یکدیگر فشار نیاورند.

برنامه‌ریزی مدون داشته باشند:
برنامه‌ریزی‌های زندگی چنین زوج‌هایی باید با توافق دوطرفه و قابل پیش‌بینی باشد.

به یکدیگر فرصت دهند:
در زندگی مدرن یا نیمه‌مدرن امروزی، باید ساعت‌های کوتاه با‌هم بودن زوجین با درک یکدیگر و تلاش برای برقراری ارتباط با کیفیت سپری شود.

نه خیلی زود، نه خیلی دیر:
در نحوه حل مشکلات، تفاوت‌های عمده‌ای بین برون‌گراها و درون‌گراها دیده می‌شود. انسان‌های برون‌گرا باید در مقابل اصرار شدید ذهنی‌شان برای حل موضوع در همان لحظه مقاومت کرده و با درک و تامل بیشتری مسائل را بررسی کنند. درون‌گراها هم باید بدانند که همسر برون‌گرا تحمل اینکه مدت‌ها در انتظار بماند تا مساله حل شود را  ندارد.

 


https://article.tebyan.net