مدیر طرح

سرکار خانم دکتر قاسمی
هیات‌علمی دانشگاه شهید‌بهشتی
29905095
hoda@bu.ac.ir
پیام مدیر طرح


 
کارشناسان خبره و متعهد دفتر هدا تمام تلاش خود را جهت یافتن فردی همسان برای متقاضیان عزیزی که ثبت‌نام کرده‌اند به‌کار خواهند برد و برای تمام عزیزانی که از این طریق ازدواج می‌کنند، آرزوی سعادت، خوشبختی و حسن عاقبت دارند.