مدیر طرح

سرکار خانم دکتر قاسمی
هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی
29905095
hoda.sbu.ac.ir@gmail.com
پیام مدیر طرحکارشناسان خبره و متعهد دفتر هدا تمام تلاش خود را جهت یافتن فردی همسان برای

متقاضیان عزیزی که ثبت‌نام کرده‌اند به‌کار خواهند برد و برای تمام عزیزانی که از این
 
طریق ازدواج می‌کنند، آرزوی سعادت، خوشبختی و حسن عاقبت دارند.