صفحه اصلی
آمار خروجی طرح همسان‌گزینی هدا
  • 1861 بازدید

دوستان سلامangel

  دفتر هدا برای تمام عزیزان به‌ویژه جوانان عزیزی که در طرح هدا ثبت‌نام کرده‌اند، ایامی سرشار از خیرات و برکات همراه با سلامتی، موفقیت و کامیابی آرزو می‌کند. 

 کارشناسان دفتر هدا امیدوارند که حاصل تلاش‌های مجدانه و پیگیرانه آن‌ها به ازدواج‌های بیشتری از عزیزان هدائی منجر شود. همکاران این دفتر تمام سعی و تلاش خود را جهت کمک به ثبت‌نام کنندگان در طرح هدا جهت یافتن فردی همسان و کفو خواهند داشت و برای تمام عزیزان آرزوی سعادت، خوشبختی و حسن عاقبت دارند.

 

تبدیل عدد مخلوط به کسر

 

heartآمار خروجی ازدواج‌های طرح هداheart

 

ردیف

زوج

سال تولد

مقطع تحصیلی

تاریخ ازدواج

1

پسر

دختر

1363

1363

دکتری

دکتری

اسفند 95

2

پسر 

دختر

1369

1373

کارشناسی

کارشناسی

اسفند 95

3

پسر 

دختر

1368

1376

ارشد

کارشناسی

فروردین 96

4

پسر 

دختر

1369

1371

ارشد

ارشد

فروردین 96

5

پسر 

دختر

1348

1363

ارشد

فوق دیپلم

فروردین 96

6

پسر 

دختر

1370

1371

ارشد

ارشد

مرداد 96

7

پسر 

دختر

1363

1367

ارشد

ارشد

شهریور 96

8

پسر

دختر

1364

1365

ارشد

دکتری

شهریور 96

9

پسر 

دختر

1373

1375

دکتری

کارشناسی

شهریور 96

10

پسر 

دختر

1364

1372

ارشد

کارشناسی

آذر 96

11

پسر 

دختر

1368

1371

کارشناسی

ارشد

بهمن 96

12

پسر 

دختر

1350

1356

دکتری

دکتری

اسفند 96

13

پسر 

دختر

1364

1365

ارشد

دکتری

فروردین 97

14

پسر 

دختر

1368

1372

کارشناسی

کارشناسی

اردیبهشت 97

15

پسر 

دختر

1371

1374

ارشد

کارشناسی

اردیبهشت 97

16

پسر 

دختر

1364

1365

دکتری

دکتری

تیر 97

17

پسر 

دختر

1358

1358

کاردانی

کارشناسی

تیر 97

18

پسر 

دختر

1364

1371

دکتری

کارشناسی

تیر 97

19

پسر 

دختر

1365

1371

ارشد

ارشد

شهریور 97

20

پسر 

دختر

1370

1376

کارشناسی

کارشناسی

آذر 97

21

پسر 

دختر

1366

1369

دکتری

دکتری

اسفند 97

22

پسر 

دختر

1363

1369

ارشد

ارشد

اسفند 97

23

پسر

دختر

1367

1371

ارشد

ارشد

اسفند 97

24

پسر 

دختر

1368

1371

ارشد

ارشد

فروردین 98

25

پسر

دختر

1362

1363

دکتری

فوق‌دکتری

اردیبهشت 98

26

پسر

دختر

1371

1378

ارشد

کارشناسی

شهریور 98

27

پسر

دختر

1363

1368

دکتری

ارشد

مهر 98

28

پسر

دختر

1368

1373

ارشد

دکتری

مهر 98

29

پسر

دختر

1362

1366

ارشد

ارشد

آذر 98

30

پسر

دختر

1349

1363

دکتری

دکتری

دی 98

31

پسر

دختر

1363

1363

فوق‌دکتری

دکتری

بهمن 98

32

پسر

دختر

1361

1364

دکتری

ارشد

بهمن 98

33

پسر

دختر

1369

1372

دکتری

ارشد

اسفند 98

34

پسر

دختر

1361

1365

دکتری

ارشد

اسفند 98

35

پسر

دختر

1363

1365

فوق دکتری

پزشک

اسفند 98

36

پسر

دختر

1368

1372

کارشناسی

کارشناسی

اسفند 98

37

پسر

دختر

1367

1371

کارشناسی

کارشناسی

اردیبهشت 99

38

پسر

دختر

1359

1363

ارشد

دکتری

خرداد 99

39

پسر

دختر

1371

1378

ارشد

کارشناسی

خرداد 99

40

پسر

دختر

1371

1378

ارشد

کارشناسی

خرداد 99

41

پسر

دختر

1363

1368

ارشد

ارشد

تیر 99

42

پسر

دختر

1369

1371

دکتری

ارشد

تیر 99

43

پسر

دختر

1364

1373

ارشد

دکتری

تیر 99

44

پسر

دختر

1360

1369

دکتری

دکتری

تیر 99

45

پسر

دختر

1371

1375

کارشناسی

کارشناسی

مرداد 99

46

پسر

دختر

1369

1370

ارشد

ارشد

شهریور 99

47

پسر

دختر

1373

1380

ارشد

کارشناسی

آبان 99

48

پسر

دختر

1361

1364

دکتری

دکتری

آبان 99

49

پسر

دختر

1371

1379

دکتری

سطح دو حوزه

آذر 99

50

پسر

دختر

1367

1375

کارشناسی

کارشناسی

بهمن 99

51

پسر

دختر

1372

1373

کارشناسی

ارشد

بهمن 99

52

پسر

دختر

1374

1376

کارشناسی

ارشد

بهمن 99

53

پسر

دختر

1372

1375

کارشناسی

ارشد

اسفند 99

54

پسر

دختر

1371

1373

ارشد

کارشناسی

اسفند 99

55

پسر

دختر

1372

1377

پزشک

پزشک

فروردین 1400

56

پسر

دختر

1371

1375

کارشناسی

کارشناسی

فروردین 1400

57

پسر

دختر

1374

1377

کارشناسی

کارشناسی

فروردین 1400

58

پسر

دختر

1372

1376

دکتری

کارشناسی

خرداد 1400

59

پسر

دختر

1371

1372

دکتری

پزشک

خرداد 1400

60

پسر

دختر

1365

1367

دکتری

ارشد

خرداد 1400

61

پسر

دختر

1372

1373

دکتری

ارشد

خرداد 1400

62

پسر

دختر

1366

1371

ارشد

کارشناسی

تیر 1400

63

پسر

دختر

1363

1366

کارشناسی

ارشد

تیر 1400

64

پسر 

دختر

1366

1373

ارشد

ارشد

مرداد 1400

65

پسر 

دختر

1372

1375

ارشد

کارشناسی

مرداد 1400

66

پسر 

دختر

1370

1374

دکتری

دکتری

مهر 1400

67

پسر

دختر

1364

1367

دکتری

ارشد

مهر 1400

68

پسر

دختر

1370

1375

ارشد

کارشناسی

آبان 1400

69

پسر

دختر

1369

1377

ارشد

ارشد

آبان 1400

70

پسر

دختر

1367

1373

دکتری

فوق‌دکتری

بهمن 1400

71

پسر

دختر

1362

1364

دکتری

فوق‌دکتری

اسفند 1400

72

پسر

دختر

1370

1375

ارشد

ارشد

اردیبهشت 1401

73

پسر 

دختر

1357

1366

دکتری

دکتری

اردیبهشت 1401

74

پسر 

دختر

1378

1379

کارشناسی

کارشناسی

اردیبهشت 1401

75

پسر 

دختر

1354

1362

ارشد

ارشد

اردیبهشت 1401

76

پسر 

دختر

1364

1369

دکتری

دکتری

اردیبهشت 1401

77

پسر 

دختر

1355

1362

ارشد

ارشد

خرداد 1401

78

پسر 

دختر

1370

1372

دکتری

دکتری

تیر 1401

79

پسر 

دختر

1369

1370

دکتری

دکتری

تیر 1401

80

پسر 

دختر

1374

1375

ارشد

کارشناسی

آبان 1401

81

پسر 

دختر

1366

1369

دکتری

ارشد

آبان 1401

82

پسر 

دختر

1364 

1367

دکتری

ارشد

آبان 1401

83

پسر 

دختر

1360 

1367

دکتری

ارشد

بهمن 1401

84

پسر 

دختر

1366 

1369

کارشناسی

ارشد

بهمن 1401

85

پسر 

دختر

1376 

1379

ارشد  

کارشناسی

بهمن 1401

86

پسر 

دختر

1367 

1372

ارشد 

ارشد

اسفند 1401

87

پسر 

دختر

1372 

1372

ارشد 

ارشد

اسفند 1401

88

پسر

دختر

1368

1369

دکتری

فوق‌دکتری

اردیبهشت 1402

89

پسر

دختر

1369

1370

دکتری

دکتری

شهریور 1402

90

پسر

دختر

1362

1366

فوق‌دکتری

دکتری

        مهر 1402        

91

پسر

دختر

1370

1375

کارشناسی

ارشد

مهر 1402 

92

پسر

دختر

1372

1377

کارشناسی

کارشناسی

آبان 1402 

93

پسر

دختر

1363

1368

ارشد

ارشد

آذر 1402

94

پسر

دختر

1374

1377

ارشد

کارشناسی

بهمن 1402

95

پسر

دختر

1377

1379

ارشد

کارشناسی

اسفند 1402 

96

پسر

دختر

1364

1365

دکترا

دکترا

اردیبهشت 1403

  

heartآمار نامزدی های طرح هداheart

 

ردیف

کد

زوج

سال تولد

مقطع تحصیلی

1

219996

218231

پسر 

دختر

1367

1374

ارشد

کارشناسی

2

172069

219837

پسر 

دختر

1375

1379

ارشد

ارشد

3

218336

187045

پسر 

دختر

1372

1378

دکتری

کارشناسی

4

218963

207391

پسر 

دختر

1363 

1362

ارشد 

دکتری

 

افزودن نظرات