برای بله گفتن دست نگه دارید!


   برای بله گفتن دست نگه دارید...

آمارها و هشدارهای زیادی را درباره بالا رفتن سن ازدواج می شنویم. وقتی کسی را می بینیم که سن ازدواجش در حال گذشتن است به او توصیه می‌کنیم که سخت نگیر. چند جلسه با خواستگارت خارج از منزل قرار بگذار تا بیشتر با هم آشنا شوید، سپس صیغه محرمیت و نهایتا هم عقد، اما خیر! ازدواج به همین راحتی هم نیست. گاهی باید در ازدواج تعلل کنید و برای بله گفتن دست نگه دارید ...​


 

اگـر شناسنامه‌تان را ورق بزنید چهار واقعه زندگی در آن آمده است: تولد، ازدواج، طلاق و فـوت، كـه فقـط در ازدواج و طـلاق مخـتاريد، بنابراين ازدواج را نبايد سرسری گرفت بلكه بايـد بـا مطالعه و براساس معیارهای حقیقی همسر را انتخاب كرد. قبل ازدواج حتما با يک متخصص يا يک مشاور خِـبره در امور خانواده و برخوردار از اطلاعات امروزی مشاوره كنید. ايـن كـه مـی‌گويـند «بـه هم عـادت مـی‌كنید»، «علاقه بعدا پیدا می‌شود» در همه جا صـحیح نیـست. زمانـي علاقـه «بعدا» پیدا می‌شود كه پايه و اساس ازدواج بر معیارهای عقلانـی اسـتوار شـده باشد. با عنوان‌های «دعواهای پدر و مادرم مرا خسته كرده بود!»، «در تنگـنای مالـی بـودم​»، «همه دوستانم ازدواج كرده اند» و غیره تن به ازدواج تحمیلی و ناخواسـته ندهید. 

با خودتان خلوت کنید. تمام نظرات و تفکرات را کنار هم بچینید و جنبه‌های مثبت و منفی ازدواج با خواستگارتان را کنار هم مقایسه کنید.

اگر از دعـواهای والدین‌تان خـسته شده‌ايد دنبال فكر و چاره اساسی باشـید، برای فرار از محیط پر آشوب خانه ازدواج نكنید كه ممكن است شما هم به‌همین مـصیبت دچـار شـويد! براسـاس نـیازهای اقتصادی ازدواج نكنید اگر مهر و محبت كه پايه و اسـاس يک زندگی مشترک است وجود نداشته باشد همه چیز براساس تصادف و شانس پـیش مـي‌رود، شـايد تـصادفا خـوب پـیش رود و شـايد هم بـرعكس، و بـه‌علـت ايـن كه دوسـتانتان ازدواج كـرده‌انـد تـن بـه ازدواج ناخواسـته ندهید. نـبايد بی جهت اعتماد به نفس‌تان را از دست دهید و نگران شويد كه مبادا كسی به سراغ‌تان نیايد.


 خودتان را بشناسید:

خودتان را درست بشناسید و مطمئن باشید که واقعا تصمیم دارید ازدواج کنید یا نه و اگر پاسخ مثبت است به چه دلیل؟ به‌خاطر پول؟ ظاهر طرف مقابل؟ شخصیتش؟ یا صرفا برای این‌که از خانه پدری فرار کنید؟ کسی که خودشناسی می‌کند، برای زندگی خودش هدف قایل می‌شود، برنامه‌ریزی می‌کند، آرزوهایش را روی کاغذ می‌آورد و جاهای خالی زندگی‌اش را شناسایی می‌کند. کسی که خودش را خوب می‌شناسد، کمتر تحت تاثیر حرف دیگران مسیر زندگی‌اش را تغییر می‌دهد و دوست دارد خودش بداند با زندگی‌اش چه کار می‌کند.


 معیارهای درست ازدواج را در نظر بگیرید:

نکته مهم این است که این شما هستید که تعیین می‌کنید یک ویژگی برای‌تان مهم است یا خیر. مثلا برای یک نفر ممکن است ازدواج درون قومی خیلی مهم باشد ولی برای کس دیگر اصلا اهمیت نداشته باشد. نکته دیگر این است که تفاوت آدم‌ها در یک قالب نسبی مطرح می‌شود تا مطلق.


 تصمیم بگیرید:

با خودتان خلوت کنید. تمام نظرات و تفکرات را کنار هم بچینید و جنبه‌های مثبت و منفی ازدواج با خواستگارتان را کنار هم مقایسه کنید. آیا جنبه‌های مثبت به جنبه‌های منفی می‌چربند؟ آیا چیزی در نکات منفی هست که خیلی برای‌تان مهم باشد و به‌خاطرش بخواهید از طرف بگذرید؟ ممکن است چیزهایی را که شنیدید قبول نداشته باشید که ایرادی ندارد. می‌توانید از مشاور کمک بگیرید ولی در نهایت این زندگی شماست. تصمیم آخر را خودتان بگیرید و آن را به پدر و مادرتان اعلام کنید.


 حالا چه عجله ایست؟

وقتی گفته می‌شود در ازدواج سهل گیر باشید، یعنی در اصل ازدواج عجله کنید. زود ازدواج کنید و ازدواج‌تان را به بهانه‌های واهی به تعویق نیندازید. مراسم را ساده برگزار کنید و ریخت و پاش نداشته باشید اما این مغایر با وقت گذاشتن برای شناخت و بیان کردن انتظارات مادی به جا نیست.
نمی‌شود مراحل شناخت و انتخاب همسر را با یک یا دو هفته‌ای انجام دهید. زود تصمیم گرفتن و تصمیم‌گیری بر اساس ظواهر ماجرا، شما را به سمتی سوق می‌دهد که هر چه پیش‌تر بروید، نکات جدیدتری کشف کنید و وقتی که دیگر دیر شده، پی به تفاوت‌ها ببرید.


در انتخاب همسر پس از بررسی معیارهای طرف مقابل، وضعیت خود را با وی مقایسه کنید و در صورت هماهنگی تصمیم‌گیری نمایید. بدون توجه به شرایط خود انتخاب ایده آلی نکنید.

معطل کردن فرایند شناخت یکی از بهترین راه‌ها برای شناخت دختر و پسر از یکدیگر است. دختر و پسر باید با یکدیگر آشنا باشند. نباید پیش از مراسم عقد، مسائل با اهمیت را ناگفته گذاشت و باید پیش از آنکه بله را بگویید درباره همه چیز شفاف و دقیق صحبت کنید. از اولویت‌های زندگی‌تان گرفته تا شخصیت خود و وضعیت فعلی و گذشته و آینده‌تان. همه چیز را باید بگویید و به‌طور دقیق تناسب‌تان را بسنجید.


  توصیه مشاوران به مراجعان:

  1.    در انتخاب همسر عجله و شتاب نكنید. اين امر را با بررسی و تحقیق انجام دهید.

  2.  در همسر‌گزینی وسواس به خرج ندهید، سعی كنید با ديده اغماض عوامل مختلف را بررسی و تصمیم‌گیری کنید. ​

  3.    چـنان‌چه پـدر و مـادر و خانـواده‌های وابسته، سخت‌گیری كنند برای متقاعد كردن آن‌ها از مشاور خانواده کمک بگیريد.

  4.    از ازدواج تحمیلی خودداری كنید.

  5.   در انتخاب همسر پــس از بررســی معــیارهای طــرف مقابــل، وضــعیت خــود را بــا وی مقایـسه كنـید و در صـورت هماهنگی تـصمیم‌گیـری نمايـید. بـدون تـوجه بـه شرايط خود انتخاب ايده‌آلی نکنید. 

  6.    در انـتخاب همسر از پـدر و مـادر و خویـشاوندان خـود نظرخواهی كنـید ولـی مـواظب باشـید چـون بـه علـت عـدم تخـصص ممكـن اسـت نظـر آنـان تحت تاثیـر معیارهای خاص مناسب نباشد. حتما با مشاور واجد شرایط مشورت كنید. 

  7.   بـرای شـناخت همسر از هر دو روش مـستقیم و غیرمستقیم استفاده نمایید و حتما قـبل از خواستگاری، به طور مستقیم، از طریق مشاهده گفت‌وشنود، از او شناخت پیدا كنید.


 منابع : کتاب روان‌شناسی معیارهای انتخاب همسر(تک بوک) / ستاره / بیتوته

​​